Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
avàkur
Straipsnelis:
[Kalbama apie deiktikų va, ve, vei darybos būdus] […] 4) ava, ave + kur (avàkur, avèkur).
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas