Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
avilỹs
Straipsnelis:
Žodžių lie. avilỹs, aulỹs, sl. *uljь, *ulьjь, lo. alv(e)ārium, alveus[…], norv. tarmių aul ‘nendrė, stagaras’, gr. αύλος ‘vamzdis, fleita’ kilmę galima apibendrinti kaip kažką išdrožtą, vamzdžio formos, kas yra iš medžio kamieno ar kelmo padarytas [9]. […] avilỹs ir *ulь, *ulьjь kintant semantikai, ėmė reikšti indą bičių spiečiui apskritai.
Šaltinis:
Eckert 1989, 8–10
Antraštė:
avilỹs
Straipsnelis:
žr. aulas
Šaltinis:
Топоров 1975, 5⁵

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas