Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bėdà
Reikšmė:
nelaimė, nepasisekimas, vargas, rūpestis
Straipsnelis:
Lie. bėdà, la. bȩ̀da, giminiški s. sl. běda ‘nelaimė, kančia’, le. bieda ‘t. p.’, slov. béda ‘inopia, neturtas, skurdas, stoka’, r. бедá ‘nelaimė, rūpestis’, dar alb. (*bhoi̯dhā) ‘priesaika’. Tačiau bl. žodžiai gali būti ir skoliniai iš slavų kalbų.
Šaltinis:
SłPr I, 221–222
Antraštė:
bėdà
Reikšmė:
vargas, nelaimė, rūpestis
Straipsnelis:
S. sl. běda ‘vargas, skurdas’, le. bieda ‘t. p.’ atitikmenys bl. kalbose – lie. bėdà ‘vargas, nelaimė, rūpestis’, la. bēda ‘t. p.’.
Šaltinis:
Urbutis 1958, 217
Antraštė:
bėdà
Straipsnelis:
žr. varna
Šaltinis:
Poljakov 1997, 65–66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas