Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bė̃ralas
Reikšmė:
nevėtyti grūdai
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балтизмов в славянских языках, 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] berelo (p. 36) ‘minkštimas, varpų pelai, lukštai’ : 1594 – lie. bė̃ralas ‘nevėtyti grūdai’.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 349
Antraštė:
bė̃ralas
Reikšmė:
grūdai, neatskirti nuo pelų
Straipsnelis:
K. Jablonskio tekstuose yra du pavyzdžiai (lenkų kalba): Polocko vaivadija (1652 m.) ir Grodno apskritis (1787 m.) – berto [Jablonskis K., Lietuviški žodžiai senojoje Lietuvos raštininkų kalboje, 1941, 3–4] iš lie. bė̃ralas ‘grūdai, neatskirti nuo pelų’.
Šaltinis:
Непокупный 1976, 175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas