Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lupti
Straipsnelis:
žr. bluzgana
Šaltinis:
Machek 1961, 353–354
Antraštė:
lùpti
Straipsnelis:
Pirmą sluoksnį sudaro tam tikri trm. arm. žodžiai, kurie Grabare neturi paralelių, t. y. jie nurodo tokias ide. šaknis, kurių Grabaras neišlaikė: [153] lpkel (lpuk), lpokel, lopkel (> plokel, polokel) „dirti, lupti (abhäuten)“ (ide. *leub/p-; plg. lie. lupti „schälen, abhäuten“) [...].
Šaltinis:
Djahukian 1985, 152
Antraštė:
lùpti
Straipsnelis:
Žievės ir viršutinių, jaunų medžio sluoksnių lupimas reiškiamas prasl. *lupiti/*lupati, kuriam priklauso s. sl. лоупити „plėšti“, bulg. лупя „lupu“, s.-kr. лýпити „aižyti“, slov. lupiti č. loupati „lupti“, a. luž. łupać, ž. luž. łupaś „plėšti, skabyti“, le. łupić „plėšti, skinti“, r. лупи́ть ir kt. Slaviškas žodis giminiškas lie. lùpti, laupýti, la. làupît „lukštenti, lupinėti, plėšti“, go. laufs „lapas“, s. v. a. loub t. p., s. v. a. louft „medžio žievė“, s. i. lōpayati „žeidžia“.
Šaltinis:
Трубачев 1966, 157
Antraštė:
lupti
Reikšmė:
„dirti“
Straipsnelis:
Lie. lupti (dažniau vart. reikšme „lupti obuolį, bulvę, bet ne kailį; peel“, tokia yra ir pradinė šio v. reikšmė) gimin. la. lupt „lupti; peel“, r. lupit „lupti; peel“, le. łupić taip pat ir „dirti“; go. laufs „lapas“, galbūt s. i. lup- „laužti“.
Šaltinis:
Buck 1949, 568
Antraštė:
lùpti
Straipsnelis:
Gr. λῡ́πη f. „kančia“ [...]. Siūlomas ryšys su s. i. lumpáti, lupyáte „laužyti“ yra abejotinas, nes s. i. žodžiai gali būti tarminiai rúpyati variantai. Pastarasis atliepia lo. rumpō. Baltų ir slavų žodžiai, lie. lùpti ir t. t., la. lupt „pakelti“, r. lupit̆ „nulupti žievę“ galėtų būti prisimenami, plg. Pokorny 690.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 651
Antraštė:
lùpti
Straipsnelis:
žr. luopti
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 132
Antraštė:
lùpti
Reikšmė:
lupenas, žievę imti; skusti etc.
Straipsnelis:
žr. laupus
Šaltinis:
Vanags 1994, 45
Antraštė:
lùpti
Reikšmė:
(ab)schälen
Straipsnelis:
Go. laufs* ‘Blatt’ (< germ. *lauƀ-a-) veikiausiai kyla iš *loup-ó-, kuris yra darinys iš šaknies *leup- (plg. lie. lùpti ‘(ab)schälen’).
Šaltinis:
Casaretto 2004, 55
Antraštė:
lùpti
Straipsnelis:
žr. gyvatas
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 200

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas