Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
būdas
Reikšmė:
way, manner
Straipsnelis:
Kai kuriose ide. kalbose sąvokoms ‘būdas’ ir ‘rūšis’ vartojamas vienas žodis, turbūt ir kiti žodžiai, turintys šią reikšmę, perėjo šią stadiją, ypač tie, kurių semantinis šaltinis – ‘forma, išvaizda’ ir pan. Lie. būdas (taip pat ir ‘charakteris’) kilęs iš šaknies būti. Plg. gr. φὺσις ‘prigimtis, būdas’ iš tos pačios šaknies.
Šaltinis:
Buck 1949, 657

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas