Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ba
Straipsnelis:
Gr. φή ‘kaip’. Ide. prokalbėje egzistavo parodomasis įvardis *bhe/o-, kuris davė įvairių frazės dalelyčių: av. ‘taip, aišku, žinoma’, arm. ba, lie. ba, s. sl. bo ‘tada, tuomet’, go. -ba (enklitikas) ‘ar, taip’ ir t. t. Graikų forma remiasi [1193] šiuo kamienu (žr. F. Bader, BSL 1973, LXVIII, 39 ir 53 su bibliografija). Tai senas instrumentalis, kuris graikų kalboje įeina į vienalytę morfologinę sistemą, plg. ‘taip, iš tiesų’ ir kipriečių ‘taip, ar, si’ (parodomojo įvardžio *e/o- instrumentalis), δή (*de/o-), lesb. κῆ ‘ten, čia’ (*ke/o-), νή (*ne/o-), hom. τῆ (*te/o-). Vadinasi, neverta žodelyje φή ieškoti senojo φημί imperatyvo.
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1193–1194
Antraštė:
Reikšmė:
iš tiesų, tikrai
Straipsnelis:
Tiksli dažnai s. het. raštuose (vėliau pasirodo tik sporadiškai) vartojamos dalelytės -apa, -ap, -pa reikšmė nėra aiški ir sunkiai atsekama. [85] Siūlyta įvairių het. -apa aiškinimų (žr. tekste). Labiausiai tikėtinas dalykas het. -apa bandyti sieti su įvardžio kamienu apa- (quod vide). Kammenhuberis (Kammenhuber, Orientalistische Literaturzeitung 50: 377; Revue hittite et asianique 17: 20) kitas anatolų dalelytes (pal., luvių, hieroglif. -pa) lygina su av. ‘iš tiesų, tikrai’, lie. ‘t. p.’
Šaltinis:
Puhvel HED I, 85–86
Antraštė:
Straipsnelis:
S. air. ba, , taip pat fa, conj. ‘arba’. Buvo siūloma gretinti su go. -ba vedinyje i-bà, i-bai ‘jei’, ni-ba ‘jei ne’ ir ypač su atskirų kalbų dalelytėmis, prasidedančiomis bh-, kaip gr. φή, av. , s. sl. bo ‘gi’, lie. , Brugmann, Grdr. II 2, 3, 997. Bet patikimiau, kai kalbama apie daiktavardinio veiksmažodžio subj. formą, plg. Pedersen I 270, analogišką pranc. soit.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b2
Antraštė:
Reikšmė:
ja, freilich
Straipsnelis:
žr. be ‘ir’
Šaltinis:
Bednarczuk 1960, 111
Antraštė:
Reikšmė:
taip, ja, freilich, žinoma
Straipsnelis:
žr. be ‘ir’
Šaltinis:
Bednarczuk 1960, 111
Antraštė:
Reikšmė:
klausiamoji dalelytė
Straipsnelis:
žr. be
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 214–217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas