Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
babõkas
Reikšmė:
vaikų baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. babõkas, babõžius, bebẽkas, bebẽkis, bẽbė, beĩbelis ‘vaikų baidyklė’ yra garsažodiniai pavadinimai, kurių šaknyje kaitaliojasi a, e ir ei ir žinomi iš šiaurinės rytų aukštaičių dalies, yra sietini su garsažodinės kilmės vkms. babė́ti ‘bambėti, plepėti’, bàbaliuoti ‘bambėti, veblėti’, bẽbioti ‘rėkti, bliauti’, bẽboti ‘labai silpnai skaityti’, bebekúoti ‘neaiškiai kalbėti, mikčioti’, bė̃bti ‘bliauti’.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 174

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas