Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baisà
Straipsnelis:
žr. baisus
Šaltinis:
Hamp 1967b, 8–9
Antraštė:
baisà
Straipsnelis:
Lie.baisà ‘Schrecken’, baisùs ‘schrecklich’ plg. bái-mė, bái-lė, bái-d-yti. Gali būti susijęs su slavizmu běsъ ‘Teufel’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas