Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balzgė́ti
Reikšmė:
belsti, dundėti
Straipsnelis:
žr. balzganas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas