Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bambė́ti
Straipsnelis:
Lie. bambė́ti, la. bambât, bambêt ‘belsti’, gr. βόμβος ‘trenksmas, dundėjimas’, gr. βομβέω ‘gausti, čiulbėti’ artimiausi atliepiniai šalia sl. *bǫbati ‘dundinti, dundenti, gausti’: le. dial. bąbać ‘stuksenti, plakti’, slov. búbati ‘trenkti (kumščiu)’, s.-kr. nuo XVI a. búbati ‘mušti į būgną’.
Šaltinis:
SłPr I, 346–347
Antraštė:
bambė́ti
Reikšmė:
zirzti
Straipsnelis:
Gr. βόμβος, βέμβιξ ir t. t., βόμβος ‘duslus ūžesys, dundesys, ūžimas’. Čia turime ekspresyvių žodžių grupę, kuri remiasi sąvokomis ‘bruzdėti, zirzti, knarkti’. Judėjimas ir atsirandantis garsas yra artimai susiję. Gretinimai, kuriuos čia galima nurodyti, kartu yra gausūs ir truputį neaiškūs. Prisimenama skr. bimba- ‘diskas, sviedinys’, la. [? = lie.] bambù, bambė́ti ‘zirzti’, lie. bim̃balas, la. bam̃bals ‘sraigė’ (?), lie. bum̃bulas, bur̃bulas, s. sl. bubenŭ ‘būgnas’ ir t.t. Žr. Pokorny 93 t. (Šaknis *bamb-). [184] Graikų kalbos požiūriu svarbu pastebėti, kad skirtingos kamieno struktūros πέμφιξ ir πομφόλυξ gali būti giminiški su βέμβιξ ir t.t.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bambė́ti
Straipsnelis:
žr. bumbulas
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bambė́ti
Reikšmė:
nepatenkinamai murmėti
Straipsnelis:
Lie. bambė́ti, bám̃ba, -ė́jo ‘nepatenkinamai murmėti’ : le. bąbać ‘schlagen, mušti, daužti, skambinti’: la. bambêt, bam̃bât, -ãju ‘belsti, bildėti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 124

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas