Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bum̃bulas
Reikšmė:
точка, утолщение
Straipsnelis:
žr. bambalas
Šaltinis:
Дьяконов, Нерознак 1977, 174
Antraštė:
bum̃bulas
Straipsnelis:
žr. bambėti
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bum̃bulas
Straipsnelis:
žr. bumburas
Šaltinis:
SłPr I, 351
Antraštė:
bum̃bulas
Straipsnelis:
Gr. βόμβος, βέμβιξ ir t. t., βόμβος ‘duslus ūžesys, dundesys, ūžimas’. Čia turime ekspresyvių žodžių grupę, kuri remiasi sąvokomis ‘bruzdėti, zirzti, knarkti’. Judėjimas ir atsirandantis garsas yra artimai susiję. Gretinimai, kuriuos čia galima nurodyti, kartu yra gausūs ir truputį neaiškūs. Prisimenama skr. bimba- ‘diskas, sviedinys’, la. [?= lie.] bambù, bambė́ti ‘zirzti’, lie. bim̃balas, la. bam̃bals ‘sraigė’ (?), lie. bum̃bulas, bur̃bulas, s. sl. bubenŭ ‘būgnas’ ir t. t. Žr. Pokorny 93 t. (Šaknis *bamb-). [184] Graikų kalbos požiūriu svarbu pastebėti, kad skirtingos kamieno struktūros πέμφιξ ir πομφόλυξ gali būti giminiški su βέμβιξ ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bum̃bulas
Straipsnelis:
Gr. πέμφιξ, -ῑγος f. pirminė reikšmė turėjo būti ‘kvėpavimas, dvelkimas, oras’, iš kur kas tuščias ir išsipūtęs ‘burbulas’ ir t. t. […] Ekspresyvių žodžių grupė, kurios reikšmė yra aiški techninėje vartosenoje. Balsių e / o kaita ir žodis πομφός m. ‘ampulė, pustula’ duoda archajiškos sistemos įspūdį. Tačiau ekspresyvi derivacija žodyje πέμφιξ yra būdinga graikų kalbai ir bent iš dalies specifinė graikų kalbos žodyje πομφόλυξ (-ύγος f., retkarčiais m. ‘burbulas’) verčianti galvoti apie φλύζω, οἰνόφλυξ, φλύκταινα, plg., antra vertus, βομβυλίδας, πομφόλυγας (Hes.). Ryšys tarp πέμφιξ ir πομφός yra panašus į tą, kuris egzistuoja tarp βέμβιξ ir βόμβος. Be gr. pavyzdžių, Friskas po Prellwitzo primena ekspresyvią baltų grupę, kuri truputį skiriasi forma ir, be to, nėra pastovi, kuri jungia lie. pam̃pti, pumpùlis, su sonoriniu bum̃bulas ir, antra vertus, su aspiruotu arm. pʿampʿušt ‘šlapimo pūslė’. Jei šie žodžiai yra giminiški, tai jie skiriasi smulkmenomis, kurios paaiškinamos ekspresyvumu.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 880
Antraštė:
bum̃bulas
Straipsnelis:
žr. burbulas
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bum̃bulas
Straipsnelis:
žr. burbulas
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas