Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
barškė́ti
Straipsnelis:
Pr. *bars- arba *barz- atstatoma pagal vietovardį Barselawke. Manoma, kad *bar- : *bar-s- / *bar-sk-, plg. lie. barškė́ti.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas