Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
barškėti, braškėti
Straipsnelis:
Čemodanovo paralelė s. ol. brasta ‘audros staugimas’ : lie. braškė́ti. Alternatyvių formų barškė́ti ir bárškėti buvimas jau yra rodiklis, kad baltų veiksmažodis yra naujos onomatopėjinės kilmės, o germanų veiksmažodis turbūt yra abliauto forma iš *brestan ‘sprogimas’ […], kilęs iš temos *bʰr-es- […]. Kad ir kaip ten būtų, jeigu lie. braškė́ti yra galų gale padaryta iš ide. temos, jis greičiau turėtų būti siejamas su go. briskan, s. v. a. brehhan ‘laužti’ […], atspindinčiais proto-ide. *bʰr-eg-.
Šaltinis:
Polomé 1974, 111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas