Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gargė́ti
Straipsnelis:
Skr. veiksmažodis garjati ‘riaumoti, bliauti, zirzti, šnypšti’ savo forma labiausiai atitinka lie. gargė́ti, gargúoti [71] (A. Juškevičiaus žodynas), la. gā̀rgt (praes. gā̀rdzu) ‘gargaliuoti’.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 71–72
Antraštė:
gargė́ti
Straipsnelis:
žr. gargenti
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221
Antraštė:
gargė́ti
Straipsnelis:
Šis veiksmažodis turi bendrašaknių šakninių veiksmažodžių kitose indoeuropiečių kalbose. Tačiau lie. gargė́ti ir s. i. garjati (< *gar-g-) ‘mykia, urzgia ir pan.’ bei s. i. gharghara-ḥ ‘tarškantis, gargantis’ neužtenka, kad būtų galima rekonstruoti bendrą veiksmažodinę šaknį. Rekonstruotina garsažodinė šaknis *gar, kuri neabejotinai yra paveldėta iš indoeuropiečių prokalbės, ir bendra tendencija – garsažodinių veiksmažodžių šaknų reduplikacinė sandara.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 147
Antraštė:
gargė́ti
Reikšmė:
kalbėti gargiančiu balsu, plepėti ir kt.
Straipsnelis:
Veiksmažodis išplėstas vienu konsonantiniu plėtikliu. Lie. gargė́ti, gár̃ga ‘kalbėti gargiančiu balsu, plepėti ir kt.’ turi bendrašaknių šakninių veiksmažodžių kitose indoeuropiečių kalbose: la. gãrdzêt ‘girgždėti (krūtinėje), su girgždesiu kalbėti’, s. i. járate ‘čiurlena, aidi, šnara, šaukia’ garjati ‘mykia, urzgia ir pan.’, ghar-ghara-ḥ ‘tarškantis, gargantis’, s. isl. kœra ‘sakyti, skųstis’, s. v. a. kerran ‘girgždėti’. Šio veiksmažodžio išplėstos šaknies vedinių yra kitose indoeuropiečių kalbose: slov. grgati ‘gurgeln, girren’, r. gróchot ‘triukšmas, garsus juokas’, arm. karkač ‘Lärm’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 232
Antraštė:
gargė́ti
Reikšmė:
отекать, оплывать (о свече)
Straipsnelis:
Žr. gargolas
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas