Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baranka
Reikšmė:
krosnies (kepamieji) ardeliai, gardelė
Straipsnelis:
Lie. baranka ‘krosnies (kepamieji) ardeliai, gardelė’ (iš Bretkūno) – nežinia, ką turėjo galvoje P. Skardžius, šalia teprirašydamas be reikšmė br. баранка – jei tas pats žodis kaip ir r. баранка (nuo XVII a. skolinta iš baltarusių ar lenkų), s. br. (а)баранокъ (nuo XVII a. antr. pusės), dab. абаранак ‘riestainis’, iš jo tiktų kildinti vien tarm. baránka ‘riestainis’; Bretkūno žodžio šaltiniu veikiausiai reikėtų laikyti priesagos -ка leksikalizuotą deminutyvą iš s. br. борона ‘akėčios’; dėl reikšmės plg. r. (tarm.) борона ‘medžių grotos (po šienu), grėdas’, br. (tarm.) абаронкi ‘grįžtės (susuktos vytys) akėčvirbaliams įtvirtinti’, баранка ‘lazdyno vytis arklo dalims sutvirtinti’.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 12

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas