Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bárti(s)
Straipsnelis:
[Aptariamieji la. kalbos žodžiai iki šiol etimologijų neturėjo:] 3. La. dial. barinêtiês ‘gintis (kautis) nuo užpuolusio šuns’, atbarinêtiês ‘apsiginti nuo užpuolusio šuns’ (pastaroji la. lytis neužfiksuota nei K. Miulenbacho „Latviešu valodas vārd.“, nei J. Endzelyno ir E. Hauzenbergos išleistuose papildymuose) kartu su la. bārt, bārties bei lie. bárti, bártis ‘t. p.’, barnìs, -iẽs (bar̃nis, -io ‘strīds, ķilda’) giminiški su s. bulg. брати ‘kovoti, kautis’, le. dial. broć się ‘t. p.’, r. боро́тся ‘t. p.’, s. baž. sl. брань, s. r. боронь ‘kova, vaidas’, slov. brȃn ‘gynimas, gynyba’, s. v. a. berjan ‘mušti, suduoti, trenkti’, s. isl. berja ‘t. p.’, lo. ferīre ‘kirsti, mušti’, air. bara ‘pyktis, įnirtimas’ ir kt. (žr. dar ME I 275 bei Fraenkel LEW 35–36).
Šaltinis:
Breidaks 1969, 69–70

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas