Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
basià-basià
Straipsnelis:
žr. basė
Šaltinis:
Откупщиков 1993, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas