Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
batis
Reikšmė:
tėvas
Straipsnelis:
Atvirkščiai, man atrodo nepatikima, jog batis ‘tėvas, senelis’ kaip ir r. bátja, bátjuška buvo perdirbti (siano riduzioni) iš brólis, atitinkamai iš brat(r)ŭ ‘brolis’: ba- ir ata- yra maloniniai pamėgdžiojimai, labai plačiai išplitę tėvui pavadinti. Todėl man nesinori klausyti Fraenkelio (p. 36) ir eiti jo keliu.
Šaltinis:
Pisani 1957, 143
Antraštė:
batis
Reikšmė:
Vater, Väterchen, Freund
Straipsnelis:
E. Fraenkelio darbe „Die baltischen Sprachen“ (1950) skaitome, kad bendra baltų-slavų epocha neegzistavusi. Betgi šis tvirtinimas Fraenkeliui netrukdo aiškių lietuvių kalbos slavizmų, tarsi pastarieji būtų paveldėti iš prokalbės giminiški žodžiai, gretinti su slavų kalbų atitikmenimis. Čia priskirtinas ir lie. batis, kuris, anot Fraenkelio, esąs deminutyvas ir atsiradęs iš lie. brolis (pastarąjį sutrumpinus). Tačiau lie. batis gali būti prisiderinimas prie r. batja.
Šaltinis:
Senn 1956, 896
Antraštė:
batis
Reikšmė:
tėvas, tėvelis
Straipsnelis:
Lie. batis < brólis; la. bãlis ‘brolelis’ < brãlis : brātarīti dem. voc. sg.; v. v. a. buole ‘mylimasis’, v. v. ž. bōle ‘artimas giminaitis, brolis’ / pierwotne hypocoristicum do / v. v. ž. bruoder, v. Bruder ‘brolis’. To paties tipo ir s. sl. bat’a ‘giminės vyresnysis’, s. č. bát’a nuo XIV a. ‘brolis, draugas’, r. батя ‘tėvas’, s.-kr. bȁća ‘(vyresnis) brolis; tėvas’ ir t. t. Tai – trumpiniai hypocoristicum iš brat(r)ъ.
Šaltinis:
SłPr I, 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas