Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baũžas
Reikšmė:
beragis
Straipsnelis:
žr. bužys
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 396
Antraštė:
baúżas
Straipsnelis:
žr. bužys
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 396
Antraštė:
baũžas
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne s. v. baũžas mini teisingą V. Macheko siūlymą baũžas gretinti su č. pouh(l)ý (žr. Recherches 14 tt.) Aš atsiimu šį savo pasiūlymą.
Šaltinis:
Machek 1961, 349
Antraštė:
baũžas
Straipsnelis:
V. Macheko aiškinimas (Machek V. Wortschatz des Litauisches. – ZfslPh 28, 1959, 159–164; 345–356), kad lie. baũžas < č. pouh(l)y rodos esąs gana pritemptas.
Šaltinis:
Топоров 1963d, 253
Antraštė:
baũžas
Reikšmė:
beragis
Straipsnelis:
žr. buolas
Šaltinis:
Jēgers 1958b, 93
Antraštė:
baũžas
Reikšmė:
beragis
Straipsnelis:
žr. būžys
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 396
Antraštė:
baũžas
Reikšmė:
vaikų baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. baũžas, baužà, baužỹs, baũžis, baũžė, babaũžis, babaũžė, babaũšis, baubaũšis, baũžinas, bužỹs, bū̃žinas ‘vaikų baidyklė’, išskyrus bùžį – žinomą iš vak. aukštaičių, vartojami Žemaitijoje, yra pavadinti pagal formą, plg. lie. baũžas ‘beragis, buolas, luinas, šmulas’, bùžulas ‘didelis mazgas, bumbulas, gumulas’, búožė ‘sustorėjimas, burbuolė, išsipūtimas’. Taip pat dažnai tuo pačiu ar bendrašakniu žodžiu vadinama būtybė vaikams gąsdinti ir koks smulkus, aptakus gyvis: vabaliukas, kirmėlytė, utėlė, plg. bužỹs ‘vabzdys, vabalas, utėlė’, babaũžė ‘utėlė’ ir kt. žr. baubas
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 174-175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas