Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ber̃žti
Reikšmė:
nokinti; geltoninti, raudoninti
Straipsnelis:
Atsižvelgdami į atvejus, kuriuose iš pradžių vidinis g̑(h)- labai anksti albanų kalboje atsidūrė žodžio gale, mes konstatuojame, kad nuo Pederseno tyrinėjimo laikų gerokai sumažėjo pavyzdžių, nes beveik visi, kuriuos jis laikė abejotinais, vėliau buvo atmesti. [230]. Alb. i barth, bardhi ‘baltas’, lie. beržti ‘geltoninti, raudoninti, nokinti’. Prie šių pavyzdžių mielai pridėtume alb. breth, bredhi ‘eglė’, lie béržas etc. (Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischer Sprache, Straßburg, 1891, 45), bet, deja, šių žodžių gretinimas susiduria tiek su semantiniais, tiek su fonetiniais sunkumais. Kita etimologija – nepriekaištinga fonetiškai ir geresnė už pirmąją semantiškai – eliminuoja šį žodį iš šios kategorijos (plg. Jokl, IF XXX, 209).
Šaltinis:
Cimochowski 1950, 230–231

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas