Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bernẽlis
Straipsnelis:
Jotvingių barnaj ‘vaikai’, plg. s. lie. bern ẽlis ‘kūdikis’, la. bȩ̄̀rns ‘vaikas’, bet pr. maldenikis, malnijks.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 70
Antraštė:
bernẽlis
Reikšmė:
tautos sūnus, tautietis
Straipsnelis:
žr. bernas
Šaltinis:
Bērtulis 1972, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas