Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bernùžis
Reikšmė:
tautos sūnus, tautietis
Straipsnelis:
žr. bernas
Šaltinis:
Bērtulis 1972, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas