Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bèsti, bedù
Straipsnelis:
Gr. βóθρος, βóθυνος m. ‘urvas, duobė’. Gretinama su žodžių, reiškiančių ‘kasti’, serija: lo. fodiō, fossa, lie. bedù, galų bedd ‘duobė’ ir t. t. Ši etimologija leidžia manyti, kad gr. žodis remiasi *bodh-, o ne kitų kalbų *bhodh-, arba kad βóθρος turi žodžio pradžioje β- pagal analogiją su βαθóς. Žr. Pokorny IEW 113t. H. Petersson, Studien über die idg. Heteroklisie, 1921, 128t. žodžio pradžioje atstato labioveliarinį ir gretina su γυθἴσσων· διορύσσων (Hes.), iš kur kilęs βαθύς. Kitaip aiškina O. Szemerényi, Glotta 1960, XXXVIII, 212– 216, kuris kildina iš ide. *gᵂembh- / gᵂm̥bh-, plg. βάπτω. Jis pripažįsta tą pačią sprogstamųjų priebalsių disimiliaciją, kurią jis įžvelgė žodyje βαθύς, ir ide. šaknies *gᵂobh- variantą.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 183
Antraštė:
bèsti, bedù
Straipsnelis:
Toch. A pāt- ‘arti’ formose: praet. act. pātar, pate s. ‘žemdirbystė’. Šis veiksmažodis atitinka arba lo. fodere ‘rausti, knisti, prasiskverbti’, fossa ‘duobė’, lie. bedù, s. sl. bodǫ ‘durti’, etc. < ide. *bhedh-, etc. (Schneider, KZ 1939, LXVI, 249, išn. 2), arba gr. πετάννυμι ‘išskleisti, atidaryti’, lo. patēre ‘būti atidarytam’, etc. < ide. *pet-, etc.[...]. Toch. A pāt- (praet.) < ide. *bhōdh- arba *pōt-, tuo tarpu A formoje pate reikėtų įžvelgti ide. *bhodh- arba *pot. Šiaip ar taip, A pate yra A lake ‘guolis’ (B leke, leki) tipo darinys susijęs su gr. λóγος etc. kategorija (plg. van Windekens, Orbis 1970, XIX, 440t.). Negali turėti jokio ryšio su skr. bhinádmi, lo. findere ‘skelti’ < ide. *bheid-, etc. (Poucha, Archiv Orientální 1930, II, 322). Taip pat žr. B pāt-.
Šaltinis:
Windekens 1976, 354
Antraštė:
bèsti, bedù
Reikšmė:
stechen
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne LEW s. v. bèstipateiktas le. badać ‘tirti, forschen’, kažin ar čia priklauso. Tas pats pasakytina ir apie toch. pat- ‘arti, pflügen’; pastarasis veikiau siejasi su r. pachat’ ‘t. p.’ (iš šaknies liko tik pa-; -cha- yra nauja prisaga).
Šaltinis:
Machek 1961, 350
Antraštė:
bèsti, bedù
Straipsnelis:
[Noriu nurodytu kai kuriuos V. Macheko pasiūlytus etimologinius sugretinimus:] lie. bèsti, bedù – het. padda ‘rausti, knisti’ / žr.: V. Machek, Neun hethitische Wortvergleiche, – LP 1959, VII, 77– 84.
Šaltinis:
Топоров 1963d, 253
Antraštė:
bèsti, bedù
Straipsnelis:
V. Macheko aiškinimas (Machek V., Wortschatz des Litauisches, ZfslPh 1959, XXVIII, 159–164; 345–356), kad lie. bèsti < r. пахать, rodos esąs gana pritemptas.
Šaltinis:
Топоров 1963d, 253
Antraštė:
bèsti, bedù
Straipsnelis:
Toch. A pāt- ‘kasti’ (lie. bedù, s. sl. БОДѪ) esama atitikmens hetitų kalboje: het. peda- : Puhvel J., Hettite words with initial pit / pát sign, Hethitisch und Indogermanisch, Innsbruck, 1979, 214–216. Vadinasi žodis priklauso hetitų–tocharų–senovės egiptiečių leksikai.
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 58 42 išn.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas