Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klaũkti
Straipsnelis:
Pr. *klauk- atstatoma remiantis vietovardžiais: Clauken, Klawkynne, vėliau – Klaukinnen, Clauco ir kt. Jis susijęs su garsinės kilmės veiksmažodžiais: lie. klaukti, klauksė́ti (LKŽ V, 974), la. klaũkstêt; klaũks!, klaukt! (ME II, 215); sl. *kluk- (*klukt-, *klukš-), *kuk ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas