Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bielyti
Reikšmė:
dirti, lupti
Straipsnelis:
Lie. bielyti < br. běliti ‘dirti’ = r. belit’ ‘baltinti’ : s. sl. bělŭ ‘baltas’. Plg. bulg. bělja ‘baltinti’ taip pat ir ‘lupti’, ‘dirti’. Semantinė raida daugmaž tokia: ‘valyti’ → ‘gramdyti’ → ‘lupti, dirti’ (dėl semantikos plg. pranc. déchirer ‘plėšti’ istoriją: ‘švarus’ → ‘daryti švarų’ → ‘grandyti’ → ‘plėšti’).
Šaltinis:
Buck 1949, 568
Antraštė:
biẽlyti
Straipsnelis:
žr. bielas
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas