Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bìkšios
Reikšmė:
kelnės
Straipsnelis:
žr. bikšės
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 171 t.
Antraštė:
bikšios
Reikšmė:
apatinės kelnės
Straipsnelis:
Lie. bikšios ‘apatinės kelnės’ < la. bikses (dgs. kil. bikšu) (< v. v. ž. büxen): biksziosapakšejas bikses. Dar žinoma iš Daukanto, be to, bìkšės iš rytų aukštaičių (Krns), žemaičių (Ppl, Vkš) palatvės ir klaipėdiškių pašonės (Vvr).
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas