Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bim̃bti
Straipsnelis:
žr. bambalas
Šaltinis:
Machek 1961, 348
Antraštė:
bim̃bti
Reikšmė:
skambėti
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балтизмов в славянских языков, 1982), kurie le. kalbos tekstuose vartojami rečiau:] bimbać (p. 75) ‘verkti’ (Zdancewicz, LP 1960, VIII, 337) : lie. bim̃bti ‘skambėti’ – visai kas kita nei bimbać ‘nesiskaityti, nepaisyti ko nors’.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas