Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bir̃gelas
Reikšmė:
prastas alus; prasta sriuba
Straipsnelis:
žr. birgalas
Šaltinis:
Mažiulis 1975, 83
Antraštė:
bir̃gelas
Reikšmė:
prastas alus; prasta sriuba
Straipsnelis:
žr. birgalas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 143–144
Antraštė:
bir̃gelas
Reikšmė:
prastas alus
Straipsnelis:
[Straipsnyje apžvelgiami kentuminiai elementai slavų kalbose. Remiamasi rekonstruota bendrąja slavų forma ir įvairių kalbų pavyzdžiais]. braga ‘salyklas, atskiestas alus’, užfiksuotas tiktai rytų slavuose: r. brága, ukr. bráha ir kt. Žodis buvo interpretuojamas kaip skolinys iš keltų. Tokia etimologija buvo paneigta O. N. Trubačiovo. Tačiau senoji koncepcija gali būti sugrąžinta. Žodis gali rodyti vedinio iš ide. *bher-g̑- (plg. Pokorny IEW, 137) su kentuminiu elementu vystymąsi. Nepailginta šaknis *bher- 6. ‘kepti, virti’, plg. s. air. bhrjjáti ‘kepinti’, Pokorno interpretuotą kaip *bhr̥g̑-skō*bhr(g̑)-sg̑ō etc., lie. bir̃gelas // bir̃-galas ‘prastas alus’, la. bir̂ga ‘garai, dūmai’, pr. aubirgo ‘virėjas, Garkoch’. Toks yra Pokorny požiūris, kuris bl.-sl. g traktuoja kaip „venetų-ilyrišką“.
Šaltinis:
Gołąb 1972, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas