Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bizà
Straipsnelis:
žr. gozbeza
Šaltinis:
Grinaveckienė 1980, 82
Antraštė:
biza
Reikšmė:
(plaukų) kasa
Straipsnelis:
Lie. biza ‘plaukų kasa’ < la. (biza), bize (< v. ž. bize): bizabize. Dar plg. Daukantą, žem. (Skd, Žd) ir vietomis aukšt. (tarp jų Brž) palatvėje.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas