Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bìzas
Reikšmė:
gylys
Straipsnelis:
žr. biznas
Šaltinis:
Трубачев 1966 (1968), 379
Antraštė:
bìzas
Reikšmė:
vabzdys, geliantis galvijus (gylys)
Straipsnelis:
R. trm. бзык ‘gylys, sparva’ ir ukr. бзик ‘t. p.’ buvo etimologiškai susiję su lie. bìzas m. ‘vabzdys, geliantis galvijus (gylys)’ ir veiksmažodžiu bizóti, bizúoti ‘bėgti įkandus gyliui (galvijų)’ (Anikin 1998, 99f.).
Šaltinis:
Witczak 2011, 82

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas