Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bìzdė
Reikšmė:
niek. trumpas švarkas
Straipsnelis:
bìzdė niek. ‘trumpas švarkas’. Veikiausiai sietina su kitais šios šaknies žodžiais, plg. bìzdė ‘bezdalė; mergiotė’, bìzdas ‘užpakalis’ bizdai̇̃lis ‘kas laksto basas, pusplikis, be kelnių’, bizdelióti niek. ‘c’ ir kt. Retas žodis (Krt; LKŽ I₂ 862).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 154
Antraštė:
bìzdė
Reikšmė:
trumpa striukė
Straipsnelis:
žr. biznas
Šaltinis:
Трубачев 1966 (1968), 379

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas