Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blaivýtis, blai̇̃vos
Reikšmė:
pasidaryti bespalviam; nusigiedryti; išsipagirioti
Straipsnelis:
žr. blaivas
Šaltinis:
Otrębski 1949

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas