Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blañdas
Reikšmė:
(proto) užtemimas
Straipsnelis:
Lie. blañdas atliepiniai slavų kalbose yra: s. sl. blǫdъ ‘klaida; netinkamas elgesys’, le. błąd ‘blogas įprotis; apgaulė ir t.t.’, slov. blọ̑d ‘paleistuvystė; klaida ir t. t.’, r. блýд-а ‘paleistuvystė, savavaliavimas’, br. dial. блуд ‘pasimaišymas (galvoje)’.
Šaltinis:
SłPr I, 272

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas