Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bognà
Reikšmė:
pelkė
Straipsnelis:
Lie. bognà, bõgnas paskolinti iš le. ar br. kalbų, plg. le. bagno ‘bala, liūnas; gailis’, br. бáгна ‘bala, liūnas’, dial. ‘gailis’ = s. sl. bagno : bagnъ ‘t. p.’ < ide. *bhō̆gh- ar bhā̆gh-, plg. ol. bagger ‘pelkė, bala’ (< ide. *bhoghro-, *bhaghro-), dar galima palyginti v. air. búal ‘tekantis vanduo’.
Šaltinis:
SłPr I, 178

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas