Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bóti (bója, bójo)
Reikšmė:
daboti, paisyti, vengti
Straipsnelis:
Lie. boti (-ja, -jo) ‘daboti, paisyti, vengti’ neturi nieko bendra su ide. *bhā- ‘kalbėti’, nes yra atsiradęs iš le. (ar br.) dbać ‘rūpintis, daboti’.
Šaltinis:
Urbutis 1958, 218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas