Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brėkti
Reikšmė:
rėkti
Straipsnelis:
Lie. brėkti ‘rėkti’ < la. brēkt: brēkti, v. rēkti; iš paskolinto vksmž. dar pasidarytas priesagos -smas abstraktas: brēksmas v. rēksmas.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas