Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brū̃kis
Straipsnelis:
žr. braukis
Šaltinis:
Топоров ПЯ
Antraštė:
brū̃kis
Reikšmė:
Strich (mit einer Bürste, einem Besen)
Straipsnelis:
[pr. brokis E 165 ‘smūgis’ [čia o vietoje /ū/] : lie. brū̃kis ‘Strich (mit einer Bürste, einem Besen)] (išnaša)
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 310
Antraštė:
brū̃kis
Reikšmė:
brūkšnys
Straipsnelis:
Gr. φαρκῑ́ς, -ῖοδς f. ‘raukšlė’. Žodis retas, turbūt ekspresyvus, bet visiškai izoliuotas pačioje graikų kalboje, nes jo giminystė su φορκόν· λευκόν, πολιόν ῥυσόν (Hesich.) visai netikra. (žr. φορκός); φαρκῑ́ς rodo tą pačią priesagą -ῑδ-, kaip ir κηλίς ‘dėmė’, σφρᾱγίς ‘antspaudas, įspaudas, žymė’. Perssona, Beitrag, II, 859 t., primena lie. brū̃kis ‘brūkšnys’, braũkti bei mažiau patikimą lotynų fricāre ‘trinti’ (kuriam tinka kita analizė). Galiausiai galima kalbėti apie *bher- ‘pjaustyti, trinti’ išplėtimą ir t. t. (žr. φάρος). Neaiškus.
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1177

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas