Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
briáuna
Straipsnelis:
žr. brautis
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 251–252
Antraštė:
briaunà
Straipsnelis:
*braunā lytyse lie. *briaunà (4), la. brauna, brauņa ‘stumpfe Kante’ : lie. briáuti ‘zwängen’. Rodo šaknį *bʰreu̯h- su verbaliniais vardažodžiais *bʰréu̯ə-mn̥, *bʰruh-mén-s, *bʰruh-n-óh₁ (iš jo s. š. germ. brún ‘Kantas’), prie kurių *bʰróu̯nah₂.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 182
Antraštė:
briaunà
Reikšmė:
kokio nors daikto aštruma, kampas, kraštas
Straipsnelis:
[Sugretinkime bendras germanų ir baltų žodžių darybos inovacijas. Gausime patvirtinimą apie senus šių kalbų ryšius:] S. isl. brūn ‘kraštas; briauna’, bryna ‘galąsti, dilinti, brūžinti’ – lie. briaunà ‘kokio nors daikto aštruma, kampas, kraštas’ (determinantas -n-).
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 85
Antraštė:
briaunà
Straipsnelis:
Straipsnyje „Reuna ja leuka“ E. Nieminenas nesutinka, kad suom. reuna ‘briauna’ < bl. *brēuna (plg. lie. briaunà). Motyvuoja šitaip: lie. žodis turįs daug reikšmių, bet ‘briaunos, Rand’ reikšmė nėra iš seno paveldėta. Lie. briaunà susijusi su briáutis ~ bráutis ‘jėga veržtis’, tai senesnė jo reikšmė ‘išsikišimas’. La. atitikmuo braũna neturįs reikšmės ‘briauna, kantas’. Ši reikšmė lie. k. išriedėjo savarankiškai. Garsas r’ žodyje briaunà tik iš tarmių atsiradęs vietoje r (žem. išlikusi ir braunà). Lie. k. garsas r žodžio pradžioje po priebalsio apskritai turi polinkį minkštėti (pvz., srovėsriovė). Todėl bl. brauna ar br’auna į prafinų kalbą galėjo patekti tik *rauna pavidalu.
Šaltinis:
Palionis 1961, 243–250
Antraštė:
briauna
Straipsnelis:
Lie briauna giminiškas su s. air. brū, bruach ‘galas, kraštas, briauna’, galbūt su s. ang. brū ‘(uolos) iškyšulys, kraštas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 33
Antraštė:
briauna
Straipsnelis:
Lie briauna giminiškas s. air. brūach ‘briauna, krantas, s. isl. brūn ‘briauna’. Žr. ašmens
Šaltinis:
Buck 1949, 860–861
Antraštė:
briaunà
Straipsnelis:
Alb. brinjë f. ‘kūno pusė, labai status šlaitas’ taip pat prasiskverbė į serbų-kroatų kalbą. Žodžio etimologija diskutuotina. Gali įeiti į lie. briaunà, s. skandinavų brun ‘kraštas’, s. air. bru ‘kraštas, šonas’ grupę. Taip pat lygintinas su ligurų genties pavadinimu Briniates, Friniates kaip su ilirų pėdsaku šiose vietose.
Šaltinis:
Çabej 1960, 71 (99)
Antraštė:
briaunà
Straipsnelis:
Lie. briaunà ‘Kante, Rücken eines Messers’ turbūt susijusi, kaip mano savo žodyne E. Fraenkelis bei kiti, su s. i. bhrū- etc. Neįprastus i bei -nà galbūt galėtume aiškinti žodžio kriaunà įtaka.
Šaltinis:
Machek 1961, 355
Antraštė:
briaunà
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne s. v. briaunà ‘Kante u. s. w.’ nemini suomių kalbos baltizmo reuna ‘Rand, Kante’, nors pastarasis didžiai reikšmingas etimologizuojant lietuvių kalbos žodį. Lie. briaunà sietinas ne su lie. brùnė ‘Augenbraue’ bei brū̃nas ‘braun’ (< vok. žem. berûn, o su gr. ὀφρῦς ‘Rand, Kante, Braue’.
Šaltinis:
Kiparsky 1957, 41
Antraštė:
briaunà
Straipsnelis:
S. air. brú ‘krantas, pakrantė, siena’. Atrodo, gali būti sustabarėjusi lokatyvo *brú ‘antakis’ forma (žr. atskirai brá) Marstander, Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskab IX 230, paimtas D. Greene Ériu XXI 26. Taip pat buvo pasiūlyta gretinti su s. š. germ. brūn ‘briauna’, s. ang. brūn ‘užgaląstas’, Schultze, KZ L 259 (Pokorny 170), arba su galų briua ‘tiltas’. Pedersen I 62: bhrēu̯- lygino su s. š. germ. brú ‘tiltas’, lie. briaunà, air. brú turi kitą vokalizmą, plg. Pokorny IEW, 173, kuris, kaip ir Pedersenas, šią grupę priskiria prie antakio pavadinimo. Galų briua gali būti padarytas iš antakio pavadinimo, plg. Meillet, BSL XXI 17, Schrijnen, KZ L 144.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b100
Antraštė:
briaunà
Straipsnelis:
alb. brinjë, -a f., pl. ‘kraštas, briauna’ su lie. briaunà, s. isl. brún f. ‘kraštas’ [Çabej. (Anm. 13) S. 70. und 99].
Šaltinis:
Euler 1985a, 113
Antraštė:
briaunà
Reikšmė:
edge, side, border
Straipsnelis:
[Aptariama ide. dvibalsio *eu raida baltų ir slavų kalbose, veikiausiai *eu > *ou̯/V, *i̯ou/C. Pabaltijo suomių kalbų skoliniai, turintys *ev vietoj *i̯ou, gali būti baltų-slavų, o ne baltų senumo. Pvz.:] suomių reuna ‘edge, side, border’ (plg. finų *revna) : lie. briaunà ‘t. p.’.
Šaltinis:
Derksen 2010, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas