Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bríedgauris
Straipsnelis:
Šią kietą sausą kalvų žolę bemaž visi žemaičiai dounininkai ir šiauriniai dūnininkai (varniškiai) vadina žodžiu bríedgauris, bríedgaurė (žr. LKŽ I² 1042) […] Semantiškai tai aiškiai susiję su kietu, šiurkščiu gyvulio (briedžio) plauku, tą pagaliau rodo ir bendrinės kalbos norma vil̃kažolė, siejama su kitu gyvuliu – vilku, bei tarminis variantas bríedžgauris, užrašytas Pãvandenėje ir Viekšnaliuose. Iš šio žodžio turima išvestinių formų briedgaurėtas […], briedgaurýnas […], briedgaurỹnė […], briedgauriúotas […]. Keletas žodžių yra net pasidarę tikriniai: Briedgaurỹnė ‘pieva…’, Briedgaurė̃ ‘kapeliai prie Raudėnų’.
Šaltinis:
Vitkauskas 1976, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas