Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brotijà
Reikšmė:
bičiulių būrys
Straipsnelis:
Lie. brotìja ‘bičiulių būrys’ (Kurschat Thes. iš J) – (indoeuropietiškas) atliepinys (anot Safarewicziaus) šalia sl. *bratьja – coll. iš *bratъ: s. sl. bratija f. coll., slov. trm. brȃtja f. coll., s. le. bracia f. coll., dab. le. tik nom. pl. iš brat, s. r. bratija : bratьja f. coll., r. бра́тья nom. pl. iš брат.
Šaltinis:
SłPr I, 363–364

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas