Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùšė
Reikšmė:
metalinė stebulės dalis, kurioje laikosi ašis; mašinos dalis, kurioje sukasi ašis, įvorė
Straipsnelis:
Bùšė ‘metalinė stebulės dalis, kurioje laikosi ašis; mašinos dalis, kurioje sukasi ašis, įvorė’ (Klp), bušìs ‘t. p.’ (BzF 104, J, Pln, Rt, Grg) [aptinkami] greta skolinių buksà (J, KŽ, Vrn, Klm, Šlčn, Krkl), bùksė (Krtn), bùksas (KŽ, Up, Vdk, Skd, Šlčn), bùkšas ‘t. p.’ (N, K, KŽ, Br, Snt) ir kitų variantų (žr. LKA I, 100, 40 žemėl.) […]. K. Alminauskis mano, kad bušìs kilo iš Prūsijos vok. buxse ‘t. p.’, išmetus k, derinant prie lie. ašìs. […] priebalsis x iškrito jau vok. kalboje [ Prūsijos v. ž. busse ‘t. p.’ (Ziesemer, Preussisches Wörterbuch I, 1935, 853)]. Be to, Prūsijos vok. kai kuriose tarmėse x buvo tariamas kaip minkštas š (Riemann, Preussisches Wörterbuch I, 1974, 44). Vadinasi, bùšė, bušìs nebūtina derinti prie ašìs.
Šaltinis:
Čepienė 1997, 181

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas