Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
buitìs
Reikšmė:
egzistencija
Straipsnelis:
Lie. buitìs, skr. bhū́ti- : bhūtí- ‘gera būklė; buvimas, būtis’, su trumpuoju -u-: gr. φύσις ‘prigimtis, esmė; būtis’ – tikslūs atliepiniai šalia sl. *bytь ‘esmė, būtis’: slov. knyg. bít-ti ‘būtis, egzistencija’, s. č. XIV–XV a. byt f. ‘esmė, būtis’. Pierwotne abstractum odpierwiastkowe kontynuujące ide. *bhūti-.
Šaltinis:
SłPr I, 483
Antraštė:
buitis
Straipsnelis:
žr. autas
Šaltinis:
Eckert 1970c, 182

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas