Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùksas, -a
Reikšmė:
karvė su nulaužtais ragais; žmogus be pirštų
Straipsnelis:
[Autorius tyrinėja beragių gyvulių pavadinimus baltų kalbose, kurie pasižymi turtinga sinonimika ir yra įdomūs savo kilme bei semantiniu vystymusi.] Lie. bùksas, (Onuškis, Varėna), buksarãgė ‘karvė su nulaužtais ragais’ (Varėna). Šis žodis vartojamas ir kitomis reikšmėmis, plg. bùksas ‘žmogus be pirštų’ (Dysna), buksà ‘t. p.’ (Švenčionys), bùkstis ‘ranka be pirštų, neaštrus kuolas arba koks kitas bukas daiktas, įrankis’ (Plungė, plg. LKŽ, I, 936). Pasitaiko šio pavadinimo variantas bùkšas, (Bagaslaviškis, plg. LKŽ, I, 936). Iš šio žodžio tikriausiai yra kilęs ir buliaus pavadinimas bùkšis (Dusetos, Užpaliai, Jūžintai, plg. LKŽ, I, 936). Visus šiuos pavadinimus reikėtų sieti su lie. bùkas ‘priekvailis’, bùkovas ‘kresnas, tvirtas, storas’, bùkulas ‘gniužulas, kamuolys’. Reikšmė ‘žmogus be pirštų’ galėjo atsirasti dėl žodžio kuksà ‘ranka su nutraukta plaštaka’ įtakos.
Šaltinis:
Сабаляускас 1964, 64
Antraštė:
bùkšas, -à
Straipsnelis:
žr. buksas
Šaltinis:
Сабаляускас 1964, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas