Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bukus
Straipsnelis:
žr. bukas
Šaltinis:
Buck 1949, 1071
Antraštė:
bukùs
Straipsnelis:
žr. bukas
Šaltinis:
Lanszweert 1984, 33
Antraštė:
bukùs
Straipsnelis:
žr. bukas
Šaltinis:
Lanszweert 1984, 33
Antraštė:
bukùs
Straipsnelis:
[Apie Meillet armėnų–baltų kalbų tyrimus] Dar norėčiau priminti [A. Meillet] arm. bowtʿ gretinimą su lie. bukùs, kurį Hiubšmanas laikė „netikru, nes nėra jokios teisės atskirti kaip sufiksus tʿ armėnų butʿ ir k lie. buk- žodžiuose“ [Hübschmann H., Armenische Grammatik, I, 1897 430]. Mejė šios etimologijos neneigė. Neseniai Solta, cituodamas Spechtą […], padarė išvadą, kad „galima arm. butʿ ir lie. bukùs susieti, kaip kad Mejė darė“ [Solta 1960, 348].
Šaltinis:
Bolognesi 1988, 6
Antraštė:
bukùs
Straipsnelis:
[Arm.] butʿ ‘bukas’. [Lit.:] Heibschmann AG I 430; Walde Pokorny II, 126, 146; Walde Hofmann I, 464; Feist³ 86; Adjarian I 1186; VII 109. […] Čia priklauso [su -k/-t priesagų kaita] go. bauþs ‘æωφós’, lo. fatuus ‘bukaprotiškas’, con-futare ‘sumušti’, alb. butë ‘minkštas’, norv. tarm. butt ‘bukas’, lie. bukùs ‘stumpf’. […] š. germ. butt atrodo dar artimesnis arm. žodžiui [nei lie. bukùs].
Šaltinis:
Solta 1960, 348

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas