Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bulvarkas
Reikšmė:
įtvirtinimas, tvirtovė
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bulvarkas (bulverkas) ‘įtvirtinimas, tvirtovė’ (jau žinoma iš Bretkūno) P. Skardžiaus kildintas iš pasen. le. bulwark, bulwerk (abu variantai, pridurtina, vėlesni, XVI a. nesiekia, be to, pirmasis tenurodomas reikšmėmis ‘bulvaras; krantinė’), galėtų būti, kaip ir bolvarkas, gautas iš vokiečių be lenkų tarpininkavimo; dėl -a- priimtinas kildinimas iš Prūsų v. bulwerk ‘Bollwerk’, kurį jau yra nurodęs K. Alminauskis, savo germanizmų žodyne aiškindamas lie. bùlvarkis (dar plg. abejonių dėl tiesioginio skolinimo iš vokiečių negalintį kelti retą la. bulverk̡is).
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas