Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùrtai
Straipsnelis:
žr. bartis
Šaltinis:
SłPr I, 423
Antraštė:
burtai
Straipsnelis:
Lie. burtai, la. burtība su lie. burti v., la. burt, galbūt giminiški gr. φάρμακον ‘vaistai, nuodai’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1496
Antraštė:
bùrtai
Straipsnelis:
Lie. bùrtai gal giminiški vok. bohren ‘sukti’ (s. v. a. borōn), lo. forō ‘gręžti’, forāmen ‘skylė’, gr. φάρω ‘susmulkinti’, visi – < ide. *bher- ‘gręžti’.
Šaltinis:
SłPr I, 423
Antraštė:
burtai
Straipsnelis:
Lie. burtai, la. burtība, su veiksmažodžiu lie. burti, la. burt, galbūt giminiški gr. φάρμακον ‘vaistai, nuodai’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1496
Antraštė:
bùrtai
Straipsnelis:
Lie. bùrtai gal giminiškas v. bohren ‘sukti’ (s. v. a. borōn), lo. forō ‘gręžti’, forāmen ‘skylė’, gr. φάρω ‘susmulkinti’, visi iš ide. *bher- ‘gręžti’.
Šaltinis:
SłPr I, 423

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas