Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùrtas
Straipsnelis:
žr. burti
Šaltinis:
Мартынов 1983, 48
Antraštė:
bùrtas
Straipsnelis:
žr. burti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 226–227
Antraštė:
burtas
Straipsnelis:
Br. бурта – skolinys iš lietuvių kalbos (recenzuojamo veikalo autoriaus nurodomas s. le. burta yra lituanizmas).
Šaltinis:
Непокупный 1973, 109
Antraštė:
bùrtas
Straipsnelis:
žr. burtvis
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 20—21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas