Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùrtikas
Reikšmė:
apvadas, pakraštys
Straipsnelis:
Lie. slavizmas bùrtikas ‘apvadas, pakraštys’ (žinomas iš Bretkūno) P. Skardžiaus kildintas iš le. burcik, kuris težinomas kaip vėlyvo germanizmo burt deminutyvas (iš XVI a. tenurodomi reti burtek ‘apvadas, juostelė’, burta ‘kraštas, briauna’), kas galėtų būti pačių lietuvių deminutyvas (su kaip tik Prūsų lietuvių šnektoms – tarp jų vadinamajai žvejų – nesvetima priesaga -ikas) iš burtas (juo vienoje iš citatų pats Bretkūnas yra pakeitęs išbrauktą deminutyvinę formą), atsiradusio ne iš įprastinio v. Borte (f.), o iš ankstesnio Bort (m.), plg. ir v. v. a. bort(e) germanizmuose u vietoj v gana dažnas, plg. blùkis, bùdelis, drùpė.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas