Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
burvis
Reikšmė:
burtininkas, žynys
Straipsnelis:
Lie. burvis ‘burtininkas, žynys’ < la. burvis; burvis, v. burtinįks; su kitų kalbų vertimais yra tikrai porai šio leticizmo vedinių – dkt. burvystė ‘burtai’ ir bdv. burviškas ‘magiškas’ – skirti straipsniai: burvystēburviba…; burviszkas, aburvisks.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas